+995 32 2 29 00 06
Eng

ASB საქართველო

არბაითერ - სამარიტერ - ბუნდმა (ASB) საქართველოში საქმიანობა 1992 წელს დაიწყო, როდესაც ქვეყანაში საოქალაქო ომი მძვინვარებდა. იმ დროისთვის, ASB-ს მთავარი მიზანი იყო ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა, რათა გაეუმჯობესებინა საზოგადოების ყველაზე სუსტი და დაუცველი ფენის მდგომარეობა, მათი ვინც ყველაზე მეტად დაზარალდა ომის გამო. 1997 წელს სიტუაციის დასტაბილურების შემდეგ ASB-მ თავისი წარმომადგენლობა საქართველოდან გაიწვია.

2010 წელს ASB დაბრუნდა საქართველოში, ამჯერად უკვე იმ აქტივობების განსახორციელებლად, რომელიც გაზრდიდა კატასტროფის რისკების შემცირების საშუალებას. სოციალური სერვისების განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება და საქართველოს სამარიტელთა ასოციაციის გაძლიერება მის მთავარ ამოცანებად იქცა. დღეისათვის ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტებს, რომელიც ყველა ჩამოთვლილ სფეროს ეხება, თანამშრომლობს, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

პროექტები

3 დღის 2 საათის წინ ➡️ ამ წუთებში, სასტუმრო რუმსში, სამოქალაქო უსაფრთხოების სწავლების ერთიანი სტრატეგიის / ჩარჩო პროგრამის შემუშავებისთვის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB) და სამთავრობო უწყებები სამუშაო შეხვედრას მართავენ! 👉 სამუშაო შეხვედრის მიზანია კატასტროფის რისკის შემცირების თემატიკაზე დაწყებული საგანმანათლებლო გზამკვლევის სისრულეში მოყვანა, სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, რათა შემუშავებული გზამკვლევი გამოყენებულ იქნას სამომავლო პროგრამების დაგეგმარებისა და კატასტროფის რისკის შემცირების სტრატეგიების განხორციელებისას საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორში.
1 კვირის 2 დღის 1 საათის წინ В рамках проекта «Социальные услуги — общими усилиями», который финансируется при поддержке European Union in Ukraine, в партнерстве с Ukrainian Center for Independent Political Research и ASB Georgia приглашаем родителей на встречу: «Ребёнок с синдромом Дауна в детском саду: разрушение мифов» Вопросы для обсуждения: 1.Нужно ли ребенку с синдромом Дауна идти в детский сад. 2. ПМПК (Психо-медико-педагогическая комиссия) - стоит ли бояться и что это такое. 3. Сложности при оформлении ребёнка в детский сад. 4. Как выбрать детский сад. Место встречи: ул. Радужная 51 Время встречи: 27.01.2017 года с 16-00 до 18-00. Спикеры: директор ЦРР Яцкевич Дмитрий, директор по развитию ВБО «Даун синдром» Вячеслав Зырянов. Если у Вас есть вопросы, присылайте их заранее на электронный ящик info@downsyndrome.org.ua , чтобы мы смогли заранее к ним подготовиться. Он-лайн регистрация https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrxlAXZ3MxMfyhKQiWC-ePlsBfl6nswTWghI6tkAR-s-tjWQ/viewform Эта публикация разработана при поддержке Европейского Союза. Ответственность за содержание данной публикации возлагается исключительно на ВБО «Даун Синдром». Содержание этой публикации, ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза